Математички форум

за развој математике у Црној Гори

О нама

Руководство МФЦГ

 

      Проф. др Жана Ковијанић Вукићевић
предсједник скупштине МФЦГ
      Проф. др Ристе Шкрековски  –
предсједник научног одбора МФЦГ
  Проф. др Владимир Божовић
       извршни директор МФЦГ
        Доц. др Горан Попивода
генерални секретар МФЦГ